Nová vyhláška o plavbě v ČR

18.4.2015

Soubor:
nová_vyhláška_o_podmínkách_plavby_v_Čr.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
497kB

15.března 2015 vstoupila platnost nové vyhlášky o plavbě na vnitrostátních povrchových vodách. Protože se změnilo spousty věcí, předkládáme Vám vyhlášku k pečlivému nastudování.

Nejvíce dotazů máme na provoz vodních skútrů na řece Moravě: dle nové vyhlášky je provoz povolen tam, kde je šířka toku minimálně 50m (resp. skútr může jet min.25 metrů břehu)

 

Hlavní zásady vyhlášky č. 46/2015 Sb. o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Omezení plavebního provozu

 1. úplný zákaz plavby plavidel se spalovacími motory je taxativně uveden v příloze č. 1 k vyhlášce,
 2. na nesledovaných vodních cestách a účelových vodních cestách uvedených v příloze č. 2 vyhlášky je možná plavba plavidel se spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW a ve výtlačném režimu plavby,
 3. povrchové vody do vzdálenosti 25 m od břehu, přehrady, jezu, hráze, nebo jiné stavby potřebné k nakládání s povrchovými vodami, nebo od vyznačeného prostoru pro koupání je možné užívat k plutí plavidla se spalovacím motorem, pouze pluje-li ve výtlačném režimu,
 4. na povrchových vodách, které jsou vodní cestou nesledovanou, je plutí přes jezy nebo jejich propustmi možné pouze se souhlasem jejich správce a může být upraveno signálními znaky,
 5. povrchové vody na území, kde je vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, nelze užívat k plutí plavidel. Obdobně může být omezeno užití povrchových vod k plutí plavidel na území, kde byl orgánem krizového řízení vyhlášen krizový stav z důvodu povodně.

úseky vodních toků se zákazem plavby mohou být označeny plavebním znakem A 12

Sledované vodní cesty – bez omezení

 • Labe od říčního km km1012,58 (Jaroměř) po říční km 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo), včetně plavební dráhy vymezené na vodní ploše Velké Žernoseky plavebním značením
 • Vltava od říčního km 239,5 (České Budějovice) po soutok s Labem
 • Morava od ústí Bečvy po soutok s Dyjí včetně průplavu Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál)
 • Bečva od Přerova po ústí do Moravy
 • Odra od Polanky nad Odrou po státní hranici s Polskem
 • Ostravice pod ústím Lučiny
 • Berounka od říčního km 37,0 po ústí do Vltavy
 • Ohře od říčního km 3,0 (Terezín) po ústí do Labe
 • vodní tok Lužnice od říčního km 4,0 (Koloděje nad Lužnicí) po říční km 0,00 (ústí do vodního toku Vltavy),
 • vodní tok Otavy od říčního km 18,30 (Kavkovna) po říční km 0,00 (Zvíkov, ústí do vodního toku Vltavy),
 • vodní tok Sázavy od říčního km 2,50 (Pikovice) po říční km 0,00 (Davle, ústí do vodního toku Vltavy),
 • vodní tok Zámecká Dyje od říčního km 12,50 (odbočení z Dyje) po soutok s vodním tokem Dyje, včetně Staré Dyje,
 • přehradní nádrž Dalešice,
 • přehradní nádrž Stráž pod Ralskem,
 • přehradní nádrž Rozkoš,
 • přehradní nádrž Skalka,
 • přehradní nádrž Těrlicko,
 • přehradní nádrž Žermanice,
 • vodní plocha Barbora,
 • vodní plocha Matylda (Most),
 • vodní plocha Předměřice nad Labem (Správčický písník),
 • vodní plocha Velké Žernoseky,
 • rybník Oleksovice,
 • rybník Velké Dářko (přístup k rybníku přes soukromý pozemek),
 • těžební jezera štěrkopísku s těžbou prováděnou plovoucími stroji.
Loading...

Legislativa plavby v ČR