Problém s komunikací E81

Problém s komunikací E81
Problém s komunikací E81

tento problém znamená, že nedochází ke komunikaci mezi jednotkou a dálkovým ovladačem. Příčinou může být:

  • velká vzdálenost mezi ovládacím panelem a jednotkou
  • málo nabitá baterie panelu
  • nespárovaný panel s jednotkou
  • přerušená dodávka energie do jednotky- překontrolujte zásuvku, překontrolujte RCD chránič. Pokud používáte prodlužovací kabel, může docházet k odstavení jednotky RCD chráničem. Následně pak vyskočí E81 
  • vadný ovládací panel (kontaktujte servis)
  • vadná jednotka (kontaktujte servis)

Detailnější postup řešení problému:

 

Bezdrátové spojení se uskutečňuje prostřednictvím 2,4 GHz přijímacího/ vysílacího modulu. Funkční vzdálenost přijímacího/ vysílacího modulu je 25 m.

Ovládací panel se nabíjí pomocí elektromagnetické indukce (elektromagnetické spirály umístěné v panelu i v základně).

 

Kód E81 se zobrazí v okamžiku, kdy panel není připojen k základně. Dochází k tomu hlavně v okamžiku, kdy je ovládací základna bez el. proudu, nebo když je ovládací panel ve vzdálenosti mimo funkční vzdálenost.

Kód zmizí v okamžiku, kdy je základna opět připojena do el. sítě, nebo když je zapínací tlačítko na ovl. panelu stisknuté na dobu 3,2 sekundy a delší a kdy dojde k zhasnutí obrazovky displeje (mód „energy save“).

Pozor – důvodem zhasnutého displeje ovl. panelu může být rovněž fakt, že baterie panelu je vybitá

Pokud je ovl. panel ve velké vzdálenosti od základny (více jak 25 m), signál mezi panelem a základnou se ztratí a objeví se kód E81.

Operační vzdálenost bezdrátového panelu je 25 m, avšak bezpečná vzdálenost (vzdálenost, kdy by měl panel fungovat vždy) je 5 m. Ideální je tedy vířivku ovládat ze vzdálenosti do 5 m.

Zároveň – pokud došlo ke ztrátě signálu a panel se přiblíží do 5 m vzdálenosti k základně, dojde k opětovnému spojení a kód E81 zmizí.

 

 Jiná situace nastane, pokud je bezdrátový panel uživatele rozbitý/ porouchaný a uživatel obdržel nový panel.

Pokud je v této situaci vložen nový panel do základny za účelem nabití a aktivování a začne ukazovat kód E81, znamená to, že starý bezdrátový panel je stále spojený se základnou. Je tedy třeba nejprve starý panel odpojit od signálu, aby se nový panel mohl připojit místo něj.

 

Je potřeba nejprve starý panel vypnout zapínacím tlačítkem, které je nutné 2x zmáčknout. Pokud by tento postup nebyl možný, lze rovněž starý panel odnést do vzdálenosti větší než 25 m a dojde rovněž k přerušení signálu.

Nový panel poté vložíte do základny a dojde k jeho připojení.