únik vody z vířivky

Únik vody z vířivky

Problém:

Voda teče ze spoje mezi vanou vířivky a filtrační jednotkou

  • vadné sestavení / poloha - vana a jednotka musí stát na terénu v jedné rovině. Vhodným podložením zajistíte dosednutí těsnění na plochy přírub a bezvadného utěsnění spoje
  • vadné těsnění - vyměňte těsnění 

Voda teče z pod vany

  • lokalizujte místo úniku
  • nejčastěji není správně zašpuntované výpustné potrubí
  • vadné zaústění výpustného potrubí - kontaktujte servis
  • prořízlé dno - zalepte,nebo kontaktujte servis

Voda teče z filtrační jednotky

  • špatné těsnění v solinátoru
  • prasklá příruba sání filtrační vody (u modelů 28454, 28456) - vyměňte